Manuel Blanco Barreiro e Isaac Díaz Pardo

Isaac Díaz Pardo (peza en pirogravado de Manuel Blanco Barreiro)

Nado en Compostela, Manuel Blanco Barreiro é un artista plástico que hai tempo asinaba as súas obras co pseudónimo Toxo para, a partir de 2008, trocalo polo de Ulex. Xa de mozo resulta varias veces finalista no Certame Galego de Artes Plásticas. 

Isaac Díaz Pardo 
(peza en pirogravado de Manuel Blanco Barreiro)
A nivel colectivo, expuxo na Facultade de Filosofía da USC, no Concello de Cambre e na Casa da Xuventude de Carballo; mais a nivel individual as súas pezas penduraron en varios locais da Coruña, Compostela e incluso no Hostal dos Reis Católicos.

A que nos trae Manuel Blanco é unha obra que, polo seu estilo, resulta novidosa dentro do proxecto d'Unha manda de pezas para Isaac. A base de calor vai queimando a madeira, que colle tonalidades torradas e marróns, que recordan o recendo da terra. E en base a liñas e superficies, o artista consegue grafar a imaxe de Díaz Pardo en pirogravado. O redor da silueta lese esta lenda: "Esta xeración é a que máis contamina da historia, a xeración do lixo". Así logo, o Manuel lembra unha afirmación coa Isaac intenta combater a destrución do medio ambiente e, paralelamente, polo que a peza artística se fai vehículo de denuncia, fito conmemorativo e rótulo contra a desmemoria.

Agradecidos por esta peza que tanto nos fai pensar. Por algo sería que a súa elaboración fose mediante o queimado da madeira, o que nos leva a ver tamén imaxes de montes queimados e, incluso, imaxes de biografías que algúns quixesen borralla. Porén, existe o gravado, o que se grava na madeira, no papel e na memoria; e fican biografías trazadas en torrados e marróns, cores que representan a aquelas persoas que fixeron país pensando na Terra (na Nosa Terra)!

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Antonio González Millán, Isaac Díaz Pardo e Valle-Inclán

Por ti, Isaac, volveriámolo facer!

De Pepa Nieto a Isaac Díaz Pardo